PFI Auxiliar en Activitats d’Oficina i Serveis Administratius

Durada total: 1000 hores (820 h al centre i 180 h de Formació en Centres de Treball)

Informació general PFI (Programes de Formació i Inserció)

L’accés als programes de formació i inserció és voluntari i poden accedir-hi els joves no ocupats que tinguin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Les persones que superen un PFI obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals adquirides i els permet realitzar la proba d’accés a cicles de FP de grau mitjà amb les següents avantatges:

 • Si cursen amb aprofitament o han superat un PFI, tenen l’exempció de la part científica i tecnològica de la prova.
 • Si superen un PFI amb una qualificació igual o superior a 8 estan exemptes de la prova d’accés i no els cal realitzar-la.
 • Si la qualificació de la prova d’accés és igual o superior a 4, la qualificació del PFI es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova d’’accés.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general del perfil professional consisteix a realitzar tasques administratives i de gestió bàsiques, així com l’enregistrament i la verificació de dades i documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes d’aplicació vigent mediambientals i de seguretat i higiene en el treball.

Un cop finalitzat el PFI podràs treballar de:

 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar de serveis generals
 • Auxiliar d’arxiu
 • Classificador/a i repartidor/a de correspondència
 • Ordenança
 • Auxiliar d’informació
 • Telefonista en serveis centrals d’informació
 • Gravador/a i verificador/a de dades
 • Auxiliar de digitalització
 • Operador documental

Continguts

Mòduls de formació professional

 • Tècniques administratives bàsiques.
 • Arxiu i comunicació.
 • Ofimàtica.
 • Projecte integrat.
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
 • Formació pràctica en empreses (180 hores).

Mòduls de formació general

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

Qualificacions professionals completes:

 • Operacions auxiliars de serveis administratius generals, ADG305_1 (RD 107/2008 d’1 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:
  • UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
  • UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents
  • UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Qualificacions professionals incompletes:

 • Operacions de gravació i tractament de dades i documents ADG306_1 (RD 107/2008, d’1 febrer), que comprèn les següents unitats de competència:
  • UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.externs a l’organització.

AQUEST LLOC FA US DE COOKIES I TECNOLOGIES SIMILARS.

Si no canvia la configuració del seu navegador, entenem que n'accepta el seu us.